YAC Lunch Club – præsentation

Præsentation af YAC Lunch Club 2018-2019

På den årlige generalforsamling i YAC i sommers præsenterede vi initiativet om en frokostklub i YAC. Efter inspiration fra det svenske YAS, som med stor succes har afholdt lignende frokostklubber i flere år i træk, starter vi nu et lignende koncept op i København.

Hvad er formålet med YAC frokostklub?
Målet er at lære kolleger fra andre advokatfirmaer og organisationer med forskellige erhvervserfaringer at kende gennem uformelle møder.

Hvordan registrerer jeg mig?
Tilmeld dig ved at udfylde dine oplysninger via linket nedenfor senest den 12. oktober 2018.

https://goo.gl/forms/ulaErYkNi6Rc5IJz1

Ved registreringen kan du også oplyse de tider (morgenmad/frokost/aften) som du kan deltage. Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb vil du blive indkaldt til første møde samt modtage information om de andre personer, der er en del af din gruppe.

Hvordan ser layoutet ud og hvem bestemmer tidspunkt og sted for det første møde?

Grupperne bestemmer så hurtigt som muligt tidspunkt og sted for deres første møde, som skal finde sted i oktober eller begyndelsen af november. I hver gruppe vil ét medlem blive ansvarlig for at arrangere det første møde og indkalde de andre medlemmer. Derefter beslutter hver gruppe, hvordan de ønsker at afholde deres møder, og hvor gruppen skal mødes. Vi anbefaler følgende dagsorden for det første møde:

1. Præsentation af deltagerne og hvad hver især gerne vil opnå med møderne.

2. Aftal tid og sted for møderne i foråret. For nogle grupper kan det være en god idé at spise frokost på hinandens arbejdspladser, mens det for andre kan være bedre at mødes til morgenmad på en café eller en “after work” på en restaurant. Vi foreslår, at grupperne til at begynde med booker mindst ét møde hver anden måned for at få kontinuitet, og at der ikke går alt for længe mellem møderne. Hvis nogen ikke har mulighed for at deltage, bør mødet – så vidt det giver mening – foregå som planlagt.

Hvad kan gruppen diskutere på møderne?

Det overordnede formål med initiativet er at gøre det muligt for YAC-medlemmer (dvs. advokater under 40 år som beskæftiger sig med voldgift/konfliktløsning) at udvide deres netværk og at lære flere kollegaer fra andre arbejdspladser at kende. Derudover er meningen at skabe et forum, hvor spørgsmål omkring voldgift kan diskuteres i mindre format og på tværs af aldersgrænser.

Grupperne har stor frihed til at styre de emner, som de ønsker at diskutere, baseret på gruppemedlemmernes præferencer og oplevelser. Vi anbefaler, at alle gruppemedlemmer deltager i det første møde, og forinden mødet overvejer hvad de selv ønsker at opnå med møderne, samt hvilke spørgsmål de gerne vil diskutere på de kommende møder.

Her er nogle eksempler på forskellige typer af spørgsmål, som kan diskuteres:

1. Karriere: På hvilke forskellige måder kan man markedsføre sig som ung advokat på i forhold til kollegaer internt, potentielle klienter i Danmark/udlandet samt andre relevante spillere i branchen? Hvad fungerer bedst, og har det betydning hvilket stadie man er på i sin karriere?

2. Karriere: Fordele og ulemper ved at være generalist og specialist? Er det noget du skal arbejde proaktivt på, eller kommer det naturligt med tiden?

3. Karriere: Hvad kan du lære af ved at være sekretær for en voldgiftsdommer, og hvordan bliver du det?

4. Fællesskabet: Hvad kan YAC, Voldgiftsforeningen og andre organisationer gøre for at gøre København/Danmark endnu mere attraktiv for international voldgift? Hvad kan du gøre for at sikre, at nok talentfulde unge jurister vælger dette område og bliver dygtige?

5. Praktisk behandling: Hvordan behandler du modparter, som modarbejder proceduren? Er der store forskelle mellem voldgiftssager og retssager?

6. Praktisk behandling: Hvad skal du have for øje, når du vælger/foreslår voldgiftsdommere?

7. Experience Exchange: Deltagerne deler en vanskelig situation, og gruppen diskuterer forskellige måder at håndtere den på. Et eksempel kan være håndtering af “vanskelige” klienter, eller hvordan du skal være en god forretningsadvokat, mens du er forælder (selvfølgelig uden at nævne klienter eller lignende).

Hvor længe varer YAC Lunch Club 2018/2019?

Denne første udgave af YAC Lunch Club starter i oktober 2018 og slutter i juni 2019, hvorefter projektet vil blive evalueret med eventuel efterfølgende opstart med nye deltagere og grupper for de interesserede.

Har du kommentarer eller spørgsmål i løbet af året, er du velkommen til at kontakte vores projektledere.

Lotta Knapp Lönroth & Kristine Grundersen
YAC / Vinge – YAC / DIA

Share →

Young Arbitrators Copenhagen
c/o Mia Juul Paustian
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Rådhuspladsen 4
1550 København V