YAC Paris Spring event 25-27 april 2019 invitation

Kære medlemmer

Vi håber, at I allerede har booket kalenderen og tager med Young Arbitrators Copenhagen (YAC) til Paris til et spændende arrangement om international voldgift og med god mulighed for at netværke med kollegaer i branchen. Hvis ikke, er det tid til at få sat kryds i kalenderen!

Arrangementet starter med middag i Paris torsdag aften den 25. april kl. 20.00 og slutter lørdag formiddag den 27. april ca. kl. 12.30. Der er derfor rig mulighed for at nyde foråret i Paris på egen hånd resten af weekenden, hvis det er det, man vil.

Foreløbigt program

Torsdag kl. 20.00 – Middag på bistro/restaurant i centrum
Fredag kl. 10.00 – Besøg hos International Chamber of Commerce (ICC) med oplæg om ICC som voldgiftsinstitution, udpegning af voldgiftsdommere og ”dos and don’ts” i ICC voldgift
Fredag kl. 12.15 – Frokost (valgfri deltagelse) tæt på ICC
Fredag kl. 14.00 – Besøg hos advokatfirmaet Hogan Lovells med oplæg om bl.a. udpegning af voldgiftsdommere efterfulgt af socialt arrangement
Fredag kl. 20.00 – Middag på bistro/restaurant i centrum (valgfri deltagelse)
Lørdag kl. 11.00 – River cruise på Seinen
Lørdag kl. 12.30 – Farvel og tak!

Endeligt program følger, når vi har det fulde overblik over tilmeldinger.

Økonomi
YAC tilbyder at dække hotelovernatning fra torsdag-lørdag (2 nætter) på et centralt beliggende midrange/middelklasse hotel arrangeret af YAC (dog et begrænset antal).
YAC dækker desuden fælles middag torsdag aften for et begrænset antal deltagere. Øvrige omkostninger til transport, forplejning, river cruise, m.v. afholdes af deltagerne. Det er valgfrit, om man vil deltage i frokost/middag om fredagen. YAC vil dog komme med forslag til steder for både frokost og middag, hvor deltagerne kan melde sig til, såfremt man ønsker at deltage i et fælles arrangement.

Tilmelding og spørgsmål
Fristen for tilmelding til eventet er den 1. marts 2019 kl. 12.00 og sker pr. email til Mia Juul Paustian på mia.paustian@dlapiper.com med angivelse af
fulde navn, titel og firma samt betaling af kr. 150,00 til dækning af billet til river cruise på Seinen, som forudbookes af YAC. Beløbet bedes overført til konto 2191 (reg.nr) – 4385546780 (kontonr.). Du bedes endvidere oplyse, hvorvidt du ønsker at gøre brug af YAC’s tilbud om hotel samt deltager i fællesmiddagen torsdag Det bemærkes, at tilmelding er bindende, og at YAC i tilfælde af frafald vil opkræve afholdte udgifter til hotel/middag. Arrangementet udløser efteruddannelsespoint, og kursusbevis til brug for registrering af efteruddannelse vil blive eftersendt elektronisk efter hjemkomst.

Mere om Young Arbitrators Copenhagen
YAC er en forening hvis primære formål er at udbrede viden om og interesse for dansk og international voldgift blandt yngre advokater,  advokatfuldmægtige, virksomhedsjurister, akademikere og andre interesserede. Vi har søster voldgiftsforeninger i en lang række lande, som vi samarbejder med om internationale events. Læs mere om os på www.yac.dk. Hvis du har spørgsmål til eventet, er du meget velkommen til at sende en mail til advokat Sarah Schæffer på ssc@plesner.com eller advokat Per Speyer Mellemgaard på psm@bechbruun.com. Vi håber at se jer til et sjovt og udbytterigt ophold i Paris!

De bedste hilsner

YAC’s bestyrelse

YAC Lunch Club – præsentation

Præsentation af YAC Lunch Club 2018-2019

På den årlige generalforsamling i YAC i sommers præsenterede vi initiativet om en frokostklub i YAC. Efter inspiration fra det svenske YAS, som med stor succes har afholdt lignende frokostklubber i flere år i træk, starter vi nu et lignende koncept op i København.

Hvad er formålet med YAC frokostklub?
Målet er at lære kolleger fra andre advokatfirmaer og organisationer med forskellige erhvervserfaringer at kende gennem uformelle møder.

Hvordan registrerer jeg mig?
Tilmeld dig ved at udfylde dine oplysninger via linket nedenfor senest den 12. oktober 2018.

https://goo.gl/forms/ulaErYkNi6Rc5IJz1

Ved registreringen kan du også oplyse de tider (morgenmad/frokost/aften) som du kan deltage. Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb vil du blive indkaldt til første møde samt modtage information om de andre personer, der er en del af din gruppe.

Hvordan ser layoutet ud og hvem bestemmer tidspunkt og sted for det første møde?

Grupperne bestemmer så hurtigt som muligt tidspunkt og sted for deres første møde, som skal finde sted i oktober eller begyndelsen af november. I hver gruppe vil ét medlem blive ansvarlig for at arrangere det første møde og indkalde de andre medlemmer. Derefter beslutter hver gruppe, hvordan de ønsker at afholde deres møder, og hvor gruppen skal mødes. Vi anbefaler følgende dagsorden for det første møde:

1. Præsentation af deltagerne og hvad hver især gerne vil opnå med møderne.

2. Aftal tid og sted for møderne i foråret. For nogle grupper kan det være en god idé at spise frokost på hinandens arbejdspladser, mens det for andre kan være bedre at mødes til morgenmad på en café eller en “after work” på en restaurant. Vi foreslår, at grupperne til at begynde med booker mindst ét møde hver anden måned for at få kontinuitet, og at der ikke går alt for længe mellem møderne. Hvis nogen ikke har mulighed for at deltage, bør mødet – så vidt det giver mening – foregå som planlagt.

Hvad kan gruppen diskutere på møderne?

Det overordnede formål med initiativet er at gøre det muligt for YAC-medlemmer (dvs. advokater under 40 år som beskæftiger sig med voldgift/konfliktløsning) at udvide deres netværk og at lære flere kollegaer fra andre arbejdspladser at kende. Derudover er meningen at skabe et forum, hvor spørgsmål omkring voldgift kan diskuteres i mindre format og på tværs af aldersgrænser.

Grupperne har stor frihed til at styre de emner, som de ønsker at diskutere, baseret på gruppemedlemmernes præferencer og oplevelser. Vi anbefaler, at alle gruppemedlemmer deltager i det første møde, og forinden mødet overvejer hvad de selv ønsker at opnå med møderne, samt hvilke spørgsmål de gerne vil diskutere på de kommende møder.

Her er nogle eksempler på forskellige typer af spørgsmål, som kan diskuteres:

1. Karriere: På hvilke forskellige måder kan man markedsføre sig som ung advokat på i forhold til kollegaer internt, potentielle klienter i Danmark/udlandet samt andre relevante spillere i branchen? Hvad fungerer bedst, og har det betydning hvilket stadie man er på i sin karriere?

2. Karriere: Fordele og ulemper ved at være generalist og specialist? Er det noget du skal arbejde proaktivt på, eller kommer det naturligt med tiden?

3. Karriere: Hvad kan du lære af ved at være sekretær for en voldgiftsdommer, og hvordan bliver du det?

4. Fællesskabet: Hvad kan YAC, Voldgiftsforeningen og andre organisationer gøre for at gøre København/Danmark endnu mere attraktiv for international voldgift? Hvad kan du gøre for at sikre, at nok talentfulde unge jurister vælger dette område og bliver dygtige?

5. Praktisk behandling: Hvordan behandler du modparter, som modarbejder proceduren? Er der store forskelle mellem voldgiftssager og retssager?

6. Praktisk behandling: Hvad skal du have for øje, når du vælger/foreslår voldgiftsdommere?

7. Experience Exchange: Deltagerne deler en vanskelig situation, og gruppen diskuterer forskellige måder at håndtere den på. Et eksempel kan være håndtering af “vanskelige” klienter, eller hvordan du skal være en god forretningsadvokat, mens du er forælder (selvfølgelig uden at nævne klienter eller lignende).

Hvor længe varer YAC Lunch Club 2018/2019?

Denne første udgave af YAC Lunch Club starter i oktober 2018 og slutter i juni 2019, hvorefter projektet vil blive evalueret med eventuel efterfølgende opstart med nye deltagere og grupper for de interesserede.

Har du kommentarer eller spørgsmål i løbet af året, er du velkommen til at kontakte vores projektledere.

Lotta Knapp Lönroth & Kristine Grundersen
YAC / Vinge – YAC / DIA

Young Arbitrators Copenhagen
c/o Mia Juul Paustian
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Rådhuspladsen 4
1550 København V