NYU-YAC-DIA Webinar invite

Young Arbitrators Copenhagen (YAC) are happy to announce that we will jointly host a webinar on “Due Process as a Limit to Discretion in International Commercial Arbitration – A Scandinavian Perspective” together with New York University’s Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law and The Danish Institute of Arbitration (DIA).

The webinar, which will include presentations from esteemed arbitration scholars and practitioners, will take place on 2 February 2021 from 3:00 – 4:15 pm (CET) / 9:00 – 10:15 am (NY Time).

Please see the attached invitation for more information and details on registration.

We look forward to seeing you there.

Kind regards

Young Arbitrators Copenhagen
Jutta Thomsen, Nicolaj Brøndal Jacobsen and Daniel Haue Jakobsson

NAD 2020 udskudt til den 8./9. april 2021

NAD2021 (invitation med link til tilmelding)

Som følge af den usikre situation omkring Coronavirus (COVID-19) har vi desværre måtte tage en svær beslutning om at rykke Nordic Arbitration Day 2020 (NAD 2020) til 2021.

De af jer som allerede havde tilmeldt sig skulle gerne have fået individuel information omkring ændringen og muligheden for evt. refusion.

NAD bliver i stedet afholdt fredag den 9. april 2021 med en velkomst reception torsdag aften den 8. april 2021. Begge events vil fortsat finde sted på Københavns nye hotel Villa Copenhagen.

Vi håber, at I sætter et kryds i kalenderen og ser frem til NAD 2021!

Med venlig hilsen

Kristine Gundersen, Lotta Knapp Lönroth, Sarah Schæffer, Anders Bjørn Munthe and Peter Fauerholdt Thommesen (Young Arbitrators Copenhagen)

NAD2020_Invitation

Dear member,

We are happy to invite you to the Nordic Arbitration Day (NAD) 2020, which will take place in Copenhagen on 3rd April, with a social networking event the evening before. NAD is a full day conference, co-hosted by all five young arbitration practitioners’ associations in the Nordics.

For more details and the programme, please see the attached invitation.

The day before NAD, the Danish Institute of Arbitration and ICC Denmark are organizing Copenhagen Arbitration Day. We hope to see many of you at both events and we have therefore organised the program of CAD, so that it is possible to participate in both events. If you wish to do so, it is possible to register for both events here: https://www.eiseverywhere.com/cadnad.

If you only want to participate in NAD, then only choose “Nordic Arbitration Day, April 3” when you register.

Any questions about registration can be directed at reg@meetingplanners.dk

Sincerely,

The Organising Committee of NAD 2020.

Du inviteres hermed til eftermiddagsarrangement i YAC torsdag den 14. november 2019 kl. 15:30 – arrangementet foregår i Kirkegaard Auditoriet, Københavns Universitet, se venligst pdf

Eftermiddagsarrangement i YAC – Advokatens talegaver.

Til arrangementet vil Christian Kock, Jens Peter Christensen og Eigil Lego Andersen tale om talegaver.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende en mail til Mia Paustian på mia.paustian@dlapiper.com – sidste frist for tilmelding er fredag den 8. november 2019.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og medlemsmøde – YAC 2019

PARTSUDPEGEDE EKSPERTER I DANSK VOLDGIFT

 

YAC – Young Arbitrators Copenhagen inviterer til ordinær generalforsamling og medlemsmøde

Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 15.30-18.30 hos DLA Piper, København.

Emnet for medlemsmødet er brugen af partsudpegede eksperter i dansk voldgift.

Danske jurister skoles traditionelt i syn og skøn efter retsplejelovens principper, hvor én (eller flere) skønsmænd udpeget af retten forholder sig til sagens tekniske bevistemaer. Voldgift giver imidlertid parterne mulighed for hver især at lade deres ”egne” eksperter forholde sig til sagen gennem eksperterklæringer og vidneudsagn. Men hvordan fungerer det i praksis? Hvad betyder det for sagen? Hvilke fordele og ulemper er der sammenlignet med syn og skøn?

Vi har inviteret tre oplægsholdere – en advokat, en ekspert og en voldgiftsdommer – til at give deres vinkel på emnet.

Programmet for arrangementet er:

Kl. 15:30: Velkomst og generalforsamling

Kl. 15:40: Advokatens brug af egne eksperter i voldgift v/partner, advokat Peter Schradieck, Plesner

Kl. 16:15: Ekspertens rolle i voldgiftssager v/managing economist Torben Thorø Pedersen, Copenhagen Economics

Kl. 16:50: Pause

Kl. 17:05: Voldgiftsrettens syn på parternes eksperter v/fhv. højesteretsdommer Niels Grubbe

Kl. 17:40: Paneldebat

Kl. 18:10: Sommerdrinks

Arrangementet finder sted hos DLA Piper, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Der udstedes kursusbeviser til deltagerne.

Tilmelding sker ved at sende en e-mail til mia.paustian@dlapiper.com. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 13. juni 2019.

Deltagelse er gratis for foreningens medlemmer.

–o0o–

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling kl. 15.30 er:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af årskontingent for det pågældende kalenderår.

5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

 

Ad 1:

Bestyrelsen foreslår foreningens kasserer og bestyrelsesmedlem, Anders Bjørn Munthe, valgt til dirigent.

Ad 4:

Bestyrelsen foreslår, at de nuværende kontingenter bibeholdes.

Ad 6:

I henhold til vedtægternes § 4 ophører valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer, Peter Fauerholdt Thommesen, Anders Bjørn Nielsen, Kasper Steensgaard, Anders Julius Tengvad, Johan Tufte-Kristensen, Sarah Schæffer, Per Speyer Mellemgaard, Kristine Gundersen, Lotta Knapp Lönroth og Kenneth Hvelplund Pedersen.

Alle indstilles til genvalg.

Ad 7:

Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Mathias Steinø, Hafnia.

Foreningens vedtægter findes på www.yac.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

YAC Paris Spring event 25-27 april 2019 invitation

Kære medlemmer

Vi håber, at I allerede har booket kalenderen og tager med Young Arbitrators Copenhagen (YAC) til Paris til et spændende arrangement om international voldgift og med god mulighed for at netværke med kollegaer i branchen. Hvis ikke, er det tid til at få sat kryds i kalenderen!

Arrangementet starter med middag i Paris torsdag aften den 25. april kl. 20.00 og slutter lørdag formiddag den 27. april ca. kl. 12.30. Der er derfor rig mulighed for at nyde foråret i Paris på egen hånd resten af weekenden, hvis det er det, man vil.

Foreløbigt program

Torsdag kl. 20.00 – Middag på bistro/restaurant i centrum
Fredag kl. 10.00 – Besøg hos International Chamber of Commerce (ICC) med oplæg om ICC som voldgiftsinstitution, udpegning af voldgiftsdommere og ”dos and don’ts” i ICC voldgift
Fredag kl. 12.15 – Frokost (valgfri deltagelse) tæt på ICC
Fredag kl. 14.00 – Besøg hos advokatfirmaet Hogan Lovells med oplæg om bl.a. udpegning af voldgiftsdommere efterfulgt af socialt arrangement
Fredag kl. 20.00 – Middag på bistro/restaurant i centrum (valgfri deltagelse)
Lørdag kl. 11.00 – River cruise på Seinen
Lørdag kl. 12.30 – Farvel og tak!

Endeligt program følger, når vi har det fulde overblik over tilmeldinger.

Økonomi
YAC tilbyder at dække hotelovernatning fra torsdag-lørdag (2 nætter) på et centralt beliggende midrange/middelklasse hotel arrangeret af YAC (dog et begrænset antal).
YAC dækker desuden fælles middag torsdag aften for et begrænset antal deltagere. Øvrige omkostninger til transport, forplejning, river cruise, m.v. afholdes af deltagerne. Det er valgfrit, om man vil deltage i frokost/middag om fredagen. YAC vil dog komme med forslag til steder for både frokost og middag, hvor deltagerne kan melde sig til, såfremt man ønsker at deltage i et fælles arrangement.

Tilmelding og spørgsmål
Fristen for tilmelding til eventet er den 1. marts 2019 kl. 12.00 og sker pr. email til Mia Juul Paustian på mia.paustian@dlapiper.com med angivelse af
fulde navn, titel og firma samt betaling af kr. 150,00 til dækning af billet til river cruise på Seinen, som forudbookes af YAC. Beløbet bedes overført til konto 2191 (reg.nr) – 4385546780 (kontonr.). Du bedes endvidere oplyse, hvorvidt du ønsker at gøre brug af YAC’s tilbud om hotel samt deltager i fællesmiddagen torsdag Det bemærkes, at tilmelding er bindende, og at YAC i tilfælde af frafald vil opkræve afholdte udgifter til hotel/middag. Arrangementet udløser efteruddannelsespoint, og kursusbevis til brug for registrering af efteruddannelse vil blive eftersendt elektronisk efter hjemkomst.

Mere om Young Arbitrators Copenhagen
YAC er en forening hvis primære formål er at udbrede viden om og interesse for dansk og international voldgift blandt yngre advokater,  advokatfuldmægtige, virksomhedsjurister, akademikere og andre interesserede. Vi har søster voldgiftsforeninger i en lang række lande, som vi samarbejder med om internationale events. Læs mere om os på www.yac.dk. Hvis du har spørgsmål til eventet, er du meget velkommen til at sende en mail til advokat Sarah Schæffer på ssc@plesner.com eller advokat Per Speyer Mellemgaard på psm@bechbruun.com. Vi håber at se jer til et sjovt og udbytterigt ophold i Paris!

De bedste hilsner

YAC’s bestyrelse

Invitation NAD January 2019

Nordic Arbitration Day is a full-day conference for young practitioners – age 45 or under – with interesting seminars, panel discussions and perfect opportunities to expand your Nordic network. The aim of the Nordic Arbitration Day is to promote arbitration in the Nordics, create a cross-jurisdictional platform for young practitioners, and overall strengthen the
Nordic arbitration community.

The first Nordic Arbitration Day will take place in Stockholm on 18 January 2019 and will be co-hosted by the young arbitration associations in the Nordic region. The event will be preceded by a meet-and-greet mingle event at the SCC the evening before.

The registration is now open at the following link.

NAD_Save_the_date

The young arbitration associations in the Nordic region have the pleasure to invite you to the inaugural Nordic Arbitration Day.

Nordic Arbitration Day is a full-day conference for young practitioners in the Nordics filled with interesting seminars and panel discussions, as well as a perfect opportunity for expanding your network. The aim of the Nordic Arbitration Day is to bring the Nordic arbitration community closer together.

The first Nordic Arbitration Day will take place in Stockholm on 18 January 2019 and will be co-hosted by the young arbitration associations in the Nordic region. The event will be preceded by a meet-and-greet mingle event at the SCC the evening before.

Registration will open soon.

YAC Lunch Club – præsentation

Præsentation af YAC Lunch Club 2018-2019

På den årlige generalforsamling i YAC i sommers præsenterede vi initiativet om en frokostklub i YAC. Efter inspiration fra det svenske YAS, som med stor succes har afholdt lignende frokostklubber i flere år i træk, starter vi nu et lignende koncept op i København.

Hvad er formålet med YAC frokostklub?
Målet er at lære kolleger fra andre advokatfirmaer og organisationer med forskellige erhvervserfaringer at kende gennem uformelle møder.

Hvordan registrerer jeg mig?
Tilmeld dig ved at udfylde dine oplysninger via linket nedenfor senest den 12. oktober 2018.

https://goo.gl/forms/ulaErYkNi6Rc5IJz1

Ved registreringen kan du også oplyse de tider (morgenmad/frokost/aften) som du kan deltage. Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb vil du blive indkaldt til første møde samt modtage information om de andre personer, der er en del af din gruppe.

Hvordan ser layoutet ud og hvem bestemmer tidspunkt og sted for det første møde?

Grupperne bestemmer så hurtigt som muligt tidspunkt og sted for deres første møde, som skal finde sted i oktober eller begyndelsen af november. I hver gruppe vil ét medlem blive ansvarlig for at arrangere det første møde og indkalde de andre medlemmer. Derefter beslutter hver gruppe, hvordan de ønsker at afholde deres møder, og hvor gruppen skal mødes. Vi anbefaler følgende dagsorden for det første møde:

1. Præsentation af deltagerne og hvad hver især gerne vil opnå med møderne.

2. Aftal tid og sted for møderne i foråret. For nogle grupper kan det være en god idé at spise frokost på hinandens arbejdspladser, mens det for andre kan være bedre at mødes til morgenmad på en café eller en “after work” på en restaurant. Vi foreslår, at grupperne til at begynde med booker mindst ét møde hver anden måned for at få kontinuitet, og at der ikke går alt for længe mellem møderne. Hvis nogen ikke har mulighed for at deltage, bør mødet – så vidt det giver mening – foregå som planlagt.

Hvad kan gruppen diskutere på møderne?

Det overordnede formål med initiativet er at gøre det muligt for YAC-medlemmer (dvs. advokater under 40 år som beskæftiger sig med voldgift/konfliktløsning) at udvide deres netværk og at lære flere kollegaer fra andre arbejdspladser at kende. Derudover er meningen at skabe et forum, hvor spørgsmål omkring voldgift kan diskuteres i mindre format og på tværs af aldersgrænser.

Grupperne har stor frihed til at styre de emner, som de ønsker at diskutere, baseret på gruppemedlemmernes præferencer og oplevelser. Vi anbefaler, at alle gruppemedlemmer deltager i det første møde, og forinden mødet overvejer hvad de selv ønsker at opnå med møderne, samt hvilke spørgsmål de gerne vil diskutere på de kommende møder.

Her er nogle eksempler på forskellige typer af spørgsmål, som kan diskuteres:

1. Karriere: På hvilke forskellige måder kan man markedsføre sig som ung advokat på i forhold til kollegaer internt, potentielle klienter i Danmark/udlandet samt andre relevante spillere i branchen? Hvad fungerer bedst, og har det betydning hvilket stadie man er på i sin karriere?

2. Karriere: Fordele og ulemper ved at være generalist og specialist? Er det noget du skal arbejde proaktivt på, eller kommer det naturligt med tiden?

3. Karriere: Hvad kan du lære af ved at være sekretær for en voldgiftsdommer, og hvordan bliver du det?

4. Fællesskabet: Hvad kan YAC, Voldgiftsforeningen og andre organisationer gøre for at gøre København/Danmark endnu mere attraktiv for international voldgift? Hvad kan du gøre for at sikre, at nok talentfulde unge jurister vælger dette område og bliver dygtige?

5. Praktisk behandling: Hvordan behandler du modparter, som modarbejder proceduren? Er der store forskelle mellem voldgiftssager og retssager?

6. Praktisk behandling: Hvad skal du have for øje, når du vælger/foreslår voldgiftsdommere?

7. Experience Exchange: Deltagerne deler en vanskelig situation, og gruppen diskuterer forskellige måder at håndtere den på. Et eksempel kan være håndtering af “vanskelige” klienter, eller hvordan du skal være en god forretningsadvokat, mens du er forælder (selvfølgelig uden at nævne klienter eller lignende).

Hvor længe varer YAC Lunch Club 2018/2019?

Denne første udgave af YAC Lunch Club starter i oktober 2018 og slutter i juni 2019, hvorefter projektet vil blive evalueret med eventuel efterfølgende opstart med nye deltagere og grupper for de interesserede.

Har du kommentarer eller spørgsmål i løbet af året, er du velkommen til at kontakte vores projektledere.

Lotta Knapp Lönroth & Kristine Grundersen
YAC / Vinge – YAC / DIA

DIS40Nord-YAC-YAPN Invitation

The German Initiative of Young Arbitrators Nord (DIS40 Nord), Young Arbitration Practitioners Norway (YAPN) and the Young Arbitrators Copenhagen (YAC) are pleased to invite our members to a joint event held on 7-8 September 2018 in Copenhagen.

The two-day seminar will kick-off with an interactive workshop followed by a social event on Friday and continue with workshops on hot topics in international arbitration on Saturday.

 

For YAC: Kristine Gundersen and Henrik Gisløv

For DIS40 Nord: Donata von Enzberg and Jörn Hombeck

For YAPN: Mikal Brøndmo

 

PROGRAMME

 

Friday, 7 September

Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 Copenhagen

16.00   ‘The Perfect and Imperfect Arbitration Agreement’ – how to interpret pathological (defective) commercial arbitration clauses, words of introduction by Dr Morten Frank (Gorrissen Federspiel). Followed by an interactive panel discussion with Dr. Jennifer Bryant (Noerr), Hendrik Puschmann (Farrer & Co) and Yuliya Chernykh (University of Oslo).

18.00   Light dinner and drinks at Gorrissen Federspiel.

After the event, there will be opportunity to head to Tivoli Gardens, located right next to Gorrissen Federspiel.

 

Saturday, 8 September
The Danish Institute of Arbitration, Kronprinsessegade 28, 3rd floor, 1306 Copenhagen K

9.00   Registration and coffee

9.30   Introduction

10.00  Workshop 1: Expedited arbitration – what are the experiences so far?
Jörn Hombeck (Hanefeld)
Lotta Knapp (Vinge)

Workshop 2: Prague vs IBA Rules. What are the key differences and is one better than the other?
Nina Lauber-Thommesen (Levy Kaufmann-Kohler) Donata v. Enzberg (Taylor Wessing)

Workshop 3: Third-Party Funding. The ICCA-Queen Mary Task Force recently published a 250 page long report on TPF and TPF is perhaps one of the most talked about subjects in arbitration, but how is the world of TPF outside of conferences and seminars?
Jimmy Skjold Hansen (Plesner)
Dr. Felix Dörfelt (Latham & Watkins)

Workshop 4: Arbitrators – who to choose? The use of fulltime arbitrators, judges, professors and attorneys in Denmark, Germany and Norway.
Dr. Martin Lögering (Lebuhn & Puchta)
Rikke Silke Kjeldsen (Plesner) & Johan Tufte Kristensen (University of Copenhagen)

Workshop 5: Ad hoc or administrated/institutional arbitration. When do you choose the one or the other?
Mikal Brøndmo (Haavind)
Jonas Pust (Heuking Kühn Lüer Wojtek)
Each workshop will last 30 minutes and the delegates will participate in each workshop.

12.30  Coffee break

13.30  Presentations of the main results of the workshops by the moderators and questions

 

REGISTRATION
There is no participation fee.
Please register for this event with Maria Kaas-Petersen: mkp@voldgiftsinstituttet.dk

 

HOTEL RECOMMENDATIONS

All of the events will take place in the city centre, in walking distance of Copenhagen City Hall and Central Station. We recommend booking accommodation in this area, e.g.:

– Hotel Alexandra: H.C. Andersens Boulevard 8
– Hotel Astoria: Banegaardspladsen 4
– Comfort Hotel Vesterbro: Vesterbrogade 23

Young Arbitrators Copenhagen
c/o Mia Juul Paustian
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Rådhuspladsen 4
1550 København V