ICC og PwC har lavet et seminar om modafhøring i international voldgift. Det bør blive en lærerig og sjov begivenhed for yngre udøvere. Ydermere bliver det en unik begivenhed, fordi det giver mulighed for rent faktisk at prøve at modafhøre et ekspertvidne fra PwC.

Du kan finde flere oplysninger her: http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2014/ICC-Austria-seminar-on-International-Commercial-Arbitration/.

  • Voldgiftsklausuler – Vedtagelseskrav og gyldighed efter U2012.3001H v/ professor, dr.jur. Torsten Iversen, Århus Universitet, og advokat Mathias Steinø, Hafnia Advokatfirma

Det hænder, at voldgiftsaftaler udformes uden stor grundighed eller omtanke. Det kan medføre tvivl om, hvordan en tvist skal løses, når den opstår, og – i visse tilfælde – om voldgiftsaftalen overhovedet kan anses for vedtaget.

En nyligt afsagt højesteretsdom har rejst fornyet debat om voldgiftsaftalers vedtagelse og fortolkning. Ved Højesterets dom af 22. juni 2012 (U.2012.3001H) blev en voldgiftsklausul tilsidesat, fordi den henviste til voldgiftsregler og et institut, som ikke fandtes. Såvel Sø- og Handelsretten som Højesteret fandt, at det ikke var muligt at udfylde parternes aftale, således at en voldgiftssag kunne gennemføres. Afgørelsen er i nogle kredse blevet mødt med heftig kritik.

Professor Torsten Iversen vil redegøre for problemerne og retspraksis vedrørende voldgiftsklausulers vedtagelse og gyldighed. Advokat Mathias Steinø, som repræsenterede den ene part i sagen, vil redegøre for problemstillingen i den afsagte højesteretsdom, hvorefter foredragsholderne vil debattere sagen med deltagelse af foreningens medlemmer.

Arrangementet afsluttes med drinks og let spisning.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Arrangementet finder sted torsdag den 1. maj 2014, kl. 16 – 18.30 hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til lis@lett.dk.

Se materiale fra arrangementet her og her.

  • Skriftlige vidneerklæringer i voldgiftssager – Praktiske råd og vink v/advokat Henriette Gernaa, Gorrissen Federspiel, og advokat Carsten Pedersen, Bech-Bruun

I danske voldgiftssager er det efter udenlandsk forbillede blevet mere og mere almindeligt at gøre brug af skriftlige vidneerklæringer, som til gengæld er næsten ukendte ved domstolene. Hvis voldgiftsprocessen og parterne skal have glæde af skriftlige vidneerklæringer, kræver det dog, at advokater og fuldmægtige herhjemme i langt højere grad bliver fortrolige med dem.

Advokaterne Henriette Gernaa og Carsten Pedersen deler ud af deres praktiske erfaringer med, hvad skriftlige vidneerklæringer kan og skal bruges til, og hvordan de bliver til.

Arrangementet afsluttet med drinks, snacks og uformel networking.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Arrangementet finder sted torsdag den 21. november 2013, kl. 15-18, hos Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til lis@lett.dk.

Se materiale fra arrangementet her

  • Introduktion til YAC
  • Fordele ved voldgift i erhvervstvister v/advokat René Offersen, LETT
  • Praktiske råd til yngre advokater, der fører voldgiftssager v/advokat Arne Bierfreund, Copenhagen Chambers

Arrangementet afsluttet med vin, øl, snacks og uformel networking.

Deltagelse er gratis.

Da dette er foreningens første arrangement, kræver deltagelse ikke medlemskab af YAC.

Arrangementet finder sted fredag den 31. maj 2013, kl. 13.00 – 16.00, hos LETT Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til lis@lett.dk.

Young Arbitrators Copenhagen
c/o Maj-Britt Stoumann
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Rådhuspladsen 4
1550 København V