“Hvad kan jeg få tilkendt i omkostninger, når jeg nu har vundet sagen….?!”

I voldgiftssager sker det ikke sjældent, at der mellem parterne – og også i voldgiftsretten – er uenighed om hvilke omkostninger, som kan tilkendes den vindende part i den endelige voldgiftskendelse. Spørgsmålet om sagsomkostninger bliver også ganske ofte alene behandlet overfladisk af de mødende advokater, hvilket heller ikke klæder voldgiftsretten på til at tage stilling hertil. Derfor sker der tit det, at voldgiftsretterne skeler til domstolenes vejledende proceduretakster, selvom disse vel groft sagt alene kan betegnes som et plaster på såret for den vindende part.

Dette arrangement sætter fokus på spørgsmålet om sagsomkostninger i voldgiftssager.

Advokatfuldmægtig Sarah Schæffer fra YAC vil give en overordnet introduktion til relevante regler om sagsomkostninger i voldgiftssager, herunder de gældende regler for ad hoc voldgift og udvalgte institutregler.

Herefter har YAC har til lejligheden nedsat en voldgiftsret under ledelse af advokat, dr.jur. Eigil Lego Andersen og med advokat Julie Arnth Jørgensen og jurist Henrik Gisløv som sidedommere, der med udgangspunkt i en fiktiv sag vil gennemføre en votering og træffe afgørelse om sagsomkostninger.

Spørgsmålet om sagsomkostninger vil blive procederet af Ba.jur. Mette Riber Rasmussen og Casper Christiansen.

Voldgiftsinstituttets generalsekretær, Steffen Pihlblad, kommenterer voteringsform og voldgiftsrettens konklusioner, og problemstillingerne vil blive drøftet i plenum.

Arrangementet finder sted tirsdag den 8. december 2015, kl. 15.30 – 18.00 hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K., og afsluttes med gløgg og æbleskiver.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Linda Søndergaard Møller, maj-britt.stoumann@dlapiper.com.

Læs mere om seminaret og om tilmelding her.

I samarbejde med ICC YAF inviterer Young Arbitrators Copenhagen (YAC) til fælles seminar om voldgift med temaet:

Independence and impartiality – the new IBA Guidelines

Seminaret finder sted fredag den 4. september 2015 fra kl. 15 hos Plesner.

Deltagelse er gratis for YAC’s medlemmer, og vi ønsker at se så mange af jer som muligt.

Læs mere om seminaret og om tilmelding her.

I samarbejde med Young Arbitration Club Finland (YACF) og Young Arbitrators Sweden (YAS) inviterer Young Arbitrators Copenhagen (YAC) til fællesnordisk seminar om voldgift i Helsinki, Finland, med temaet:

Times of Reform – What Can We Learn from Each Other?

Seminaret finder sted onsdag den 27. maj 2015 fra kl. 17, hvilket er dagen inden Helsinki International Arbitration Day 2015. Stedet er advokatfirmaet Roschier, Keskuskatu 7 A (8th floor), Helsinki

Deltagelse er gratis for YAC’s medlemmer, og vi at se så mange af jer som muligt.

Læs mere om seminaret og om tilmelding her.

YAC indbyder til arrangement.

I voldgiftssager sker det ikke sjældent, at den ene part mod den anden parts protest fremsætter en processuel begæring, som voldgiftsretten må tage stilling til. Hvordan håndterer parterne og voldgiftsretten bedst sådanne situationer?

Dette arrangement sætter fokus på to konkrete processuelle begæringer.

YAC har til lejligheden nedsat en voldgiftsret under ledelse af advokat Claus Søgaard-Christensen og med advokaterne Julie Arnth Jørgensen og Jacob Møller Dirksen som sidedom-mere, der med udgangspunkt i en fiktiv sag vil gennemføre korte voteringer og træffe afgørelse om de to begæringer.

Efter voteringerne vil Voldgiftsinstituttets generalsekretær, Steffen Pihlblad, kommentere vote-ringsform og voldgiftsrettens konklusioner, og problemstillingerne vil blive drøftet i plenum.

Arrangementet finder sted torsdag den 12. marts 2015, kl. 15.00 – 18.00 hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K.

Arrangementet afsluttes som altid med drinks, snacks og uformel networking.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til maj-britt.stoumann@dlapiper.com.

Invitation kan downloades her.

Se materiale fra arrangementet her og her.

YAC inviterer til seminar med den tyske advokat og voldgiftsdommer Jan Heiner Nedden.

Jan Heiner Nedden, der indtil 2011 var Counsel ved ICC International Court of Arbitration i Paris, taler over emnet

”How to make your first arbitration not your last one”

på baggrund af sin store erfaring med internationale voldgiftssager; både fra voldgiftsinstituttets, voldgiftsdommerens og partsrepræsentantens synsvinkel.

Herefter vil der være åben debat blandt alle til stede.

Seminaret er en fantastisk mulighed for i selskab med en anerkendt og erfaren voldgiftspraktiker at udforske internationale voldgiftsretlige problemstillinger som fx betydningen af kulturelle forskelle og nationaliteten af voldgiftsrettens formand.

Arrangementet gennemføres som et seminar begrænset til 30 deltagere for at give mulighed for en åben dialog.

Et vist kendskab til voldgift er en fordel, men ikke en betingelse.

Der serveres sandwich og forfriskninger under arrangementet.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Information kan downloades her.

Young Arbitrators Sweden (YAS) and Young Arbitrators Copenhagen (YAC) byder velkommen til et fælles seminar fredag d. 29. august 2014, kl. 16.00 – 17.30, efterfulgt af drinks og uformel middag. For dem der har lyst fortsætter aftenen på diverse barer i København.

Det primære formål med dette seminar er at lære hinanden bedre at kende og samtidig diskutere ligheder og forskelle med hensyn til generelle udfordringer i danske og svenske voldgiftssager.

Arrangementet finder sted fredag den 29. august 2014, kl. 16.00 – 17.30, hos Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup, kl. 16:00.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende en mail til maj-britt.stoumann@dlapiper.com. Sidste frist for tilmelding er den 20. august 2014.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Invitation kan downloades her.

ICC og PwC har lavet et seminar om modafhøring i international voldgift. Det bør blive en lærerig og sjov begivenhed for yngre udøvere. Ydermere bliver det en unik begivenhed, fordi det giver mulighed for rent faktisk at prøve at modafhøre et ekspertvidne fra PwC.

Du kan finde flere oplysninger her: http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2014/ICC-Austria-seminar-on-International-Commercial-Arbitration/.

  • Voldgiftsklausuler – Vedtagelseskrav og gyldighed efter U2012.3001H v/ professor, dr.jur. Torsten Iversen, Århus Universitet, og advokat Mathias Steinø, Hafnia Advokatfirma

Det hænder, at voldgiftsaftaler udformes uden stor grundighed eller omtanke. Det kan medføre tvivl om, hvordan en tvist skal løses, når den opstår, og – i visse tilfælde – om voldgiftsaftalen overhovedet kan anses for vedtaget.

En nyligt afsagt højesteretsdom har rejst fornyet debat om voldgiftsaftalers vedtagelse og fortolkning. Ved Højesterets dom af 22. juni 2012 (U.2012.3001H) blev en voldgiftsklausul tilsidesat, fordi den henviste til voldgiftsregler og et institut, som ikke fandtes. Såvel Sø- og Handelsretten som Højesteret fandt, at det ikke var muligt at udfylde parternes aftale, således at en voldgiftssag kunne gennemføres. Afgørelsen er i nogle kredse blevet mødt med heftig kritik.

Professor Torsten Iversen vil redegøre for problemerne og retspraksis vedrørende voldgiftsklausulers vedtagelse og gyldighed. Advokat Mathias Steinø, som repræsenterede den ene part i sagen, vil redegøre for problemstillingen i den afsagte højesteretsdom, hvorefter foredragsholderne vil debattere sagen med deltagelse af foreningens medlemmer.

Arrangementet afsluttes med drinks og let spisning.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Arrangementet finder sted torsdag den 1. maj 2014, kl. 16 – 18.30 hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til lis@lett.dk.

Se materiale fra arrangementet her og her.

  • Skriftlige vidneerklæringer i voldgiftssager – Praktiske råd og vink v/advokat Henriette Gernaa, Gorrissen Federspiel, og advokat Carsten Pedersen, Bech-Bruun

I danske voldgiftssager er det efter udenlandsk forbillede blevet mere og mere almindeligt at gøre brug af skriftlige vidneerklæringer, som til gengæld er næsten ukendte ved domstolene. Hvis voldgiftsprocessen og parterne skal have glæde af skriftlige vidneerklæringer, kræver det dog, at advokater og fuldmægtige herhjemme i langt højere grad bliver fortrolige med dem.

Advokaterne Henriette Gernaa og Carsten Pedersen deler ud af deres praktiske erfaringer med, hvad skriftlige vidneerklæringer kan og skal bruges til, og hvordan de bliver til.

Arrangementet afsluttet med drinks, snacks og uformel networking.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Arrangementet finder sted torsdag den 21. november 2013, kl. 15-18, hos Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til lis@lett.dk.

Se materiale fra arrangementet her

  • Introduktion til YAC
  • Fordele ved voldgift i erhvervstvister v/advokat René Offersen, LETT
  • Praktiske råd til yngre advokater, der fører voldgiftssager v/advokat Arne Bierfreund, Copenhagen Chambers

Arrangementet afsluttet med vin, øl, snacks og uformel networking.

Deltagelse er gratis.

Da dette er foreningens første arrangement, kræver deltagelse ikke medlemskab af YAC.

Arrangementet finder sted fredag den 31. maj 2013, kl. 13.00 – 16.00, hos LETT Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til lis@lett.dk.

Young Arbitrators Copenhagen
c/o Mia Juul Paustian
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Rådhuspladsen 4
1550 København V