Uanset om du har ført én, 10 eller 30 voldgiftssager, kan du nemt komme i tvivl om, hvad der egentlig virker over for voldgiftsretten, og hvad der ikke gør. Tilsvarende vil du som ung voldgiftsdommer ofte spørge dig selv, hvordan du kommer igennem sagen på den mest hensigtsmæssige måde – og forhåbentlig bliver udpeget igen. Disse spørgsmål stiller vi skarpt på med næste YAC-arrangement.

Fhv. højesteretspræsident Torben Melchior, der er en af de mest efterspurgte voldgiftsdommere herhjemme, og professor, dr.jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen giver råd og vink til partsrepræsentanter og voldgiftsdommere.

Arrangementet afholdes onsdag den 22. november 2017, kl. 15:00 – 18:00, i Gorrissen Federspiels nye domicil Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V.

Program:

Kl. 15:00 – 15:10: Velkomst og introduktion af oplægsholdere v/advokat Peter Fauerholdt Thommesen, VILTOFT, & advokat Kenneth Hvelplund Pedersen, Gorrissen Federspiel

Kl. 15:10 – 16:00: Råd og vink til partsrepræsentanter v/fhv. højesteretspræsident Torben Melchior, inkl. Q&A

Kl. 16:00 – 16:10: Pause

Kl. 16:10 – 17:00: Råd og vink til voldgiftsdommere v/professor, dr.jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, inkl. Q&A

Kl. 17.00 – 18:00: Drinks og networking

Tilmeld dig arrangementet ved at sende en mail til YAC’s sekretær, Maj-Britt Stoumann på maj-britt.stoumann@dlapiper.com. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 15. november 2017.

Deltagelse er gratis for foreningens medlemmer.

Invitation kan downloades som word dokument her.

Præsentationen kan downloades som PDF her.

Rådgiver Freiderike Schäfer fra ICC vil tale om:
• Organisationen bag ICC – en af verdens førende voldgiftsinstitutter
• Udvælgelsesprocessen for voldgiftsmænd – hvordan man bliver udvalgt
• Mangfoldighed i voldgiftsdomstole og hvad ICC vil gøre for at opnå det
• Præmieskrivning og kontrol – almindelige fejl, som voldgiftsmænd begår
• Vil du arbejde som rådgiver eller praktikant hos ICC?

Arrangementet foregår på Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K, tirsdag den 20. juni 2017 kl. 16:00 – 18:00.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende en mail til maj-britt.stoumann@dlapiper.com. Sidste frist for tilmelding er mandag den 12. juni 2017.

Læs mere om arrangementet og download invitationen her.

Præsentationen kan downloades som PDF her.

For unge jurister og studerende med interesse for voldgift, vil en af de mest direkte veje til en karriere inden for voldgift, være gennem rollen som sekretær for en voldgiftsret.

Rollen som sekretær – af kritikere til tider kaldt ”den fjerde voldgiftsdommer” – rejser imidlertid flere principielle spørgsmål, som man bør være opmærksom på.

Kan involveringen af en sekretær overhovedet forenes med, at voldgiftsdommeren er personligt udpeget? Hvilke retningslinjer findes der for brugen af en voldgiftssekretær, og hvad er der på spil, hvis voldgiftsrettens sekretær har været for involveret i sagen og er blevet til ”en fjerde voldgiftsdommer”?

Arrangementet foregår i Studiegården, Studiestræde 6, 1455 København K, fredag den 18. november 2016 kl. 15:00 – 18:00.

Skriv arrangementet i kalenderen, og få dine kolleger til at gøre det samme. Vi sender dig et program, når arrangementet kommer nærmere, men vi kan allerede nu afsløre, at vi afslutter arrangementet med snacks og gode drikkevarer.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende en mail til maj-britt.stoumann@dlapiper.com. Sidste frist for tilmelding er mandag den 14. november 2016.

Deltagelse er gratis for foreningens medlemmer og for studerende ved Det Juridiske Fakultet.

Læs mere om arrangementet og download invitationen her.

Voldgift er ikke en entydig størrelse. Voldgiftssager kan være vidt forskellige, alt efter hvilket fagområde de udspiller sig i. Du ved sikkert, hvad voldgift helt overordnet går ud på, men ved du også, hvad gasvoldgift, maritim voldgift, bygge- og anlægsvoldgift og faglig voldgift går ud på?

Det skal du vide. Derfor har vi fået fire eksperter til at gøre os klogere på voldgiftssagerne og deres underliggende konflikter og transaktioner inden for henholdsvis gasområdet, det maritime område, bygge- og anlægsområdet og det arbejdsretlige område.

Arrangementet foregår hos LETT Advokatpartnerselskab på Rådhuspladsen 4, 1550 København V, torsdag den 19. maj 2016 kl. 15:00 – 18:00.

Skriv arrangementet i kalenderen, og få dine kolleger til at gøre det samme. Vi sender dig et program, når arrangementet kommer nærmere, men vi kan allerede nu afsløre, at vi afslutter arrangementet med snacks og gode drikkevarer.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende en mail til maj-britt.stoumann@dlapiper.com. Sidste frist for tilmelding er fredag den 13. maj 2016.

Deltagelse er gratis for foreningens medlemmer, og hvis du deltager i hele arrangementet, kan du få udstedt et deltagerbevis til tre kursuslektioner.

Læs mere om arrangementet og download invitationen her.

“Hvad kan jeg få tilkendt i omkostninger, når jeg nu har vundet sagen….?!”

I voldgiftssager sker det ikke sjældent, at der mellem parterne – og også i voldgiftsretten – er uenighed om hvilke omkostninger, som kan tilkendes den vindende part i den endelige voldgiftskendelse. Spørgsmålet om sagsomkostninger bliver også ganske ofte alene behandlet overfladisk af de mødende advokater, hvilket heller ikke klæder voldgiftsretten på til at tage stilling hertil. Derfor sker der tit det, at voldgiftsretterne skeler til domstolenes vejledende proceduretakster, selvom disse vel groft sagt alene kan betegnes som et plaster på såret for den vindende part.

Dette arrangement sætter fokus på spørgsmålet om sagsomkostninger i voldgiftssager.

Advokatfuldmægtig Sarah Schæffer fra YAC vil give en overordnet introduktion til relevante regler om sagsomkostninger i voldgiftssager, herunder de gældende regler for ad hoc voldgift og udvalgte institutregler.

Herefter har YAC har til lejligheden nedsat en voldgiftsret under ledelse af advokat, dr.jur. Eigil Lego Andersen og med advokat Julie Arnth Jørgensen og jurist Henrik Gisløv som sidedommere, der med udgangspunkt i en fiktiv sag vil gennemføre en votering og træffe afgørelse om sagsomkostninger.

Spørgsmålet om sagsomkostninger vil blive procederet af Ba.jur. Mette Riber Rasmussen og Casper Christiansen.

Voldgiftsinstituttets generalsekretær, Steffen Pihlblad, kommenterer voteringsform og voldgiftsrettens konklusioner, og problemstillingerne vil blive drøftet i plenum.

Arrangementet finder sted tirsdag den 8. december 2015, kl. 15.30 – 18.00 hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K., og afsluttes med gløgg og æbleskiver.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Linda Søndergaard Møller, maj-britt.stoumann@dlapiper.com.

Læs mere om seminaret og om tilmelding her.

I samarbejde med ICC YAF inviterer Young Arbitrators Copenhagen (YAC) til fælles seminar om voldgift med temaet:

Independence and impartiality – the new IBA Guidelines

Seminaret finder sted fredag den 4. september 2015 fra kl. 15 hos Plesner.

Deltagelse er gratis for YAC’s medlemmer, og vi ønsker at se så mange af jer som muligt.

Læs mere om seminaret og om tilmelding her.

I samarbejde med Young Arbitration Club Finland (YACF) og Young Arbitrators Sweden (YAS) inviterer Young Arbitrators Copenhagen (YAC) til fællesnordisk seminar om voldgift i Helsinki, Finland, med temaet:

Times of Reform – What Can We Learn from Each Other?

Seminaret finder sted onsdag den 27. maj 2015 fra kl. 17, hvilket er dagen inden Helsinki International Arbitration Day 2015. Stedet er advokatfirmaet Roschier, Keskuskatu 7 A (8th floor), Helsinki

Deltagelse er gratis for YAC’s medlemmer, og vi at se så mange af jer som muligt.

Læs mere om seminaret og om tilmelding her.

YAC indbyder til arrangement.

I voldgiftssager sker det ikke sjældent, at den ene part mod den anden parts protest fremsætter en processuel begæring, som voldgiftsretten må tage stilling til. Hvordan håndterer parterne og voldgiftsretten bedst sådanne situationer?

Dette arrangement sætter fokus på to konkrete processuelle begæringer.

YAC har til lejligheden nedsat en voldgiftsret under ledelse af advokat Claus Søgaard-Christensen og med advokaterne Julie Arnth Jørgensen og Jacob Møller Dirksen som sidedom-mere, der med udgangspunkt i en fiktiv sag vil gennemføre korte voteringer og træffe afgørelse om de to begæringer.

Efter voteringerne vil Voldgiftsinstituttets generalsekretær, Steffen Pihlblad, kommentere vote-ringsform og voldgiftsrettens konklusioner, og problemstillingerne vil blive drøftet i plenum.

Arrangementet finder sted torsdag den 12. marts 2015, kl. 15.00 – 18.00 hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K.

Arrangementet afsluttes som altid med drinks, snacks og uformel networking.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til maj-britt.stoumann@dlapiper.com.

Invitation kan downloades her.

Se materiale fra arrangementet her og her.

YAC inviterer til seminar med den tyske advokat og voldgiftsdommer Jan Heiner Nedden.

Jan Heiner Nedden, der indtil 2011 var Counsel ved ICC International Court of Arbitration i Paris, taler over emnet

”How to make your first arbitration not your last one”

på baggrund af sin store erfaring med internationale voldgiftssager; både fra voldgiftsinstituttets, voldgiftsdommerens og partsrepræsentantens synsvinkel.

Herefter vil der være åben debat blandt alle til stede.

Seminaret er en fantastisk mulighed for i selskab med en anerkendt og erfaren voldgiftspraktiker at udforske internationale voldgiftsretlige problemstillinger som fx betydningen af kulturelle forskelle og nationaliteten af voldgiftsrettens formand.

Arrangementet gennemføres som et seminar begrænset til 30 deltagere for at give mulighed for en åben dialog.

Et vist kendskab til voldgift er en fordel, men ikke en betingelse.

Der serveres sandwich og forfriskninger under arrangementet.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Information kan downloades her.

Young Arbitrators Sweden (YAS) and Young Arbitrators Copenhagen (YAC) byder velkommen til et fælles seminar fredag d. 29. august 2014, kl. 16.00 – 17.30, efterfulgt af drinks og uformel middag. For dem der har lyst fortsætter aftenen på diverse barer i København.

Det primære formål med dette seminar er at lære hinanden bedre at kende og samtidig diskutere ligheder og forskelle med hensyn til generelle udfordringer i danske og svenske voldgiftssager.

Arrangementet finder sted fredag den 29. august 2014, kl. 16.00 – 17.30, hos Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup, kl. 16:00.

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende en mail til maj-britt.stoumann@dlapiper.com. Sidste frist for tilmelding er den 20. august 2014.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Invitation kan downloades her.

Young Arbitrators Copenhagen
c/o Maj-Britt Stoumann
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Rådhuspladsen 4
1550 København V