Indkaldelse til ordinær generalforsamling og medlemsmøde – YAC 2019

PARTSUDPEGEDE EKSPERTER I DANSK VOLDGIFT

 

YAC – Young Arbitrators Copenhagen inviterer til ordinær generalforsamling og medlemsmøde

Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 15.30-18.30 hos DLA Piper, København.

Emnet for medlemsmødet er brugen af partsudpegede eksperter i dansk voldgift.

Danske jurister skoles traditionelt i syn og skøn efter retsplejelovens principper, hvor én (eller flere) skønsmænd udpeget af retten forholder sig til sagens tekniske bevistemaer. Voldgift giver imidlertid parterne mulighed for hver især at lade deres ”egne” eksperter forholde sig til sagen gennem eksperterklæringer og vidneudsagn. Men hvordan fungerer det i praksis? Hvad betyder det for sagen? Hvilke fordele og ulemper er der sammenlignet med syn og skøn?

Vi har inviteret tre oplægsholdere – en advokat, en ekspert og en voldgiftsdommer – til at give deres vinkel på emnet.

Programmet for arrangementet er:

Kl. 15:30: Velkomst og generalforsamling

Kl. 15:40: Advokatens brug af egne eksperter i voldgift v/partner, advokat Peter Schradieck, Plesner

Kl. 16:15: Ekspertens rolle i voldgiftssager v/managing economist Torben Thorø Pedersen, Copenhagen Economics

Kl. 16:50: Pause

Kl. 17:05: Voldgiftsrettens syn på parternes eksperter v/fhv. højesteretsdommer Niels Grubbe

Kl. 17:40: Paneldebat

Kl. 18:10: Sommerdrinks

Arrangementet finder sted hos DLA Piper, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Der udstedes kursusbeviser til deltagerne.

Tilmelding sker ved at sende en e-mail til mia.paustian@dlapiper.com. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 13. juni 2019.

Deltagelse er gratis for foreningens medlemmer.

–o0o–

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling kl. 15.30 er:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af årskontingent for det pågældende kalenderår.

5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

 

Ad 1:

Bestyrelsen foreslår foreningens kasserer og bestyrelsesmedlem, Anders Bjørn Munthe, valgt til dirigent.

Ad 4:

Bestyrelsen foreslår, at de nuværende kontingenter bibeholdes.

Ad 6:

I henhold til vedtægternes § 4 ophører valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer, Peter Fauerholdt Thommesen, Anders Bjørn Nielsen, Kasper Steensgaard, Anders Julius Tengvad, Johan Tufte-Kristensen, Sarah Schæffer, Per Speyer Mellemgaard, Kristine Gundersen, Lotta Knapp Lönroth og Kenneth Hvelplund Pedersen.

Alle indstilles til genvalg.

Ad 7:

Bestyrelsen foreslår genvalg af advokat Mathias Steinø, Hafnia.

Foreningens vedtægter findes på www.yac.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Share →

Young Arbitrators Copenhagen
c/o Mia Juul Paustian
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Rådhuspladsen 4
1550 København V