Inhabilitet er blevet et aktuelt tema i mange større voldgiftssager. Flere og flere advokater og voldgiftsinstitutter har rettet deres fokus mod retssikkerhedsgarantier og appearance, og derfor er inhabilitetsindsigelser blevet en central del af voldgiftsjuristens arbejde. Inhabile voldgiftsdommere og grundløse inhabilitetsindsigelser er dyre og besværlige for voldgiftssagernes parter. Jo bedre kendskab voldgiftsjuristen har til de voldgiftsretlige inhabilitetsregler og voldgiftsinstitutternes inhabilitetspraksis, desto nemmere vil voldgiftsjuristen have ved at foregribe de velbegrundede inhabilitetsindsigelser og imødegå de grundløse inhabilitetsindsigelser.

Onsdag den 30. maj 2018 kl. 15:30 afholder Young Arbitrators Copenhagen sin årlige ordinære generalforsamling hos DLA Piper på Rådhuspladsen 4, 1550 København V. Efter generalforsamlingen afholder foreningen medlemsmøde om voldgiftsdommerinhabilitet. Til medlemsmødet vil postdoc Johan Tufte-Kristensen fra Københavns Universitet og advokat René Offersen fra DLA Piper drøfte temaet med hinanden og med medlemsmødets deltagere.

Programmet for arrangementet vil være følgende:

Kl. 15:30 – 15:45: Velkomst og generalforsamling

Kl. 15:45 – 16:30: Retsgrundlaget og voldgiftsinstitutternes inhabilitetspraksis ved postdoc Johan Tufte-Kristensen, Københavns Universitet

Kl. 16:30 – 16:45: Pause

Kl. 16:45 – 17:30: Advokatens strategiske overvejelser og voldgiftsdommerens egne etiske overvejelser ved advokat René Offersen, DLA Piper

Kl. 17:30 – 18:30: Vin og samvær

Du tilmelder dig arrangementet ved at sende en mail til maj-britt.stoumann@dlapiper.com. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 23. maj 2018.

Invitation kan downloades som word dokument her.

Deltagelse er gratis for foreningens medlemmer.

Share →

Young Arbitrators Copenhagen
c/o Mia Juul Paustian
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Rådhuspladsen 4
1550 København V