“Hvad kan jeg få tilkendt i omkostninger, når jeg nu har vundet sagen….?!”

I voldgiftssager sker det ikke sjældent, at der mellem parterne – og også i voldgiftsretten – er uenighed om hvilke omkostninger, som kan tilkendes den vindende part i den endelige voldgiftskendelse. Spørgsmålet om sagsomkostninger bliver også ganske ofte alene behandlet overfladisk af de mødende advokater, hvilket heller ikke klæder voldgiftsretten på til at tage stilling hertil. Derfor sker der tit det, at voldgiftsretterne skeler til domstolenes vejledende proceduretakster, selvom disse vel groft sagt alene kan betegnes som et plaster på såret for den vindende part.

Dette arrangement sætter fokus på spørgsmålet om sagsomkostninger i voldgiftssager.

Advokatfuldmægtig Sarah Schæffer fra YAC vil give en overordnet introduktion til relevante regler om sagsomkostninger i voldgiftssager, herunder de gældende regler for ad hoc voldgift og udvalgte institutregler.

Herefter har YAC har til lejligheden nedsat en voldgiftsret under ledelse af advokat, dr.jur. Eigil Lego Andersen og med advokat Julie Arnth Jørgensen og jurist Henrik Gisløv som sidedommere, der med udgangspunkt i en fiktiv sag vil gennemføre en votering og træffe afgørelse om sagsomkostninger.

Spørgsmålet om sagsomkostninger vil blive procederet af Ba.jur. Mette Riber Rasmussen og Casper Christiansen.

Voldgiftsinstituttets generalsekretær, Steffen Pihlblad, kommenterer voteringsform og voldgiftsrettens konklusioner, og problemstillingerne vil blive drøftet i plenum.

Arrangementet finder sted tirsdag den 8. december 2015, kl. 15.30 – 18.00 hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K., og afsluttes med gløgg og æbleskiver.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Linda Søndergaard Møller, maj-britt.stoumann@dlapiper.com.

Læs mere om seminaret og om tilmelding her.

Share →

Young Arbitrators Copenhagen
c/o Mia Juul Paustian
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Rådhuspladsen 4
1550 København V