Alle med interesse for voldgift, som er under 40 år, kan blive medlem af YAC.

Medlemskab giver dig mulighed for at deltage i foreningens arrangementer af både faglig og social karakter, udveksle erfaringer med ligesindede samt udvikle dit netværk inden for voldgiftsmiljøet.

Tonen i foreningen er uformel, og du er altid velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen, hvis du vil høre mere om foreningen, inden du melder dig ind.

Det årlige kontingent er på kr. 600. Medlemskab er dog gratis for studerende.

Der er mulighed for firmamedlemskab. Det årlige kontingent er kr. 1.500 for virksomheder med op til 50 jurister og kr. 3.000 for virksomheder med mere end 50 jurister.

Hvis du har lyst til at blive medlem, skal du sende en e-mail til foreningens sekretær, Mia Juul Paustian, mia.paustian@dlapiper.com, med dit navn, stilling, firma, firmaadresse, e-mail samt telefonnummer. Du vil derefter modtage faktura.

Membership of YAC is open to anyone under 40 years old interested in arbitration.

The membership enables you to participate in events of a both professional and social nature and expanding your network in arbitration.

You are welcome to contact any member of the board for more information about the association before joining.

The annual membership fee is DKK 600. Membership for students, however, is free.

Firm membership is also an option. The annual membership fee is DKK 1,500 for firms employing up to 50 lawyers and DKK 3,000 for firms employing more than 50 lawyers.

If you would like to become a member, please e-mail the secretary of YAC, Mia Juul Paustian, mia.paustian@dlapiper.com, stating your name, position held, company, company address, country, e-mail, and telephone number. You will then receive an invoice.

Young Arbitrators Copenhagen
c/o Mia Juul Paustian
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Rådhuspladsen 4
1550 København V