YAC indbyder til arrangement.

I voldgiftssager sker det ikke sjældent, at den ene part mod den anden parts protest fremsætter en processuel begæring, som voldgiftsretten må tage stilling til. Hvordan håndterer parterne og voldgiftsretten bedst sådanne situationer?

Dette arrangement sætter fokus på to konkrete processuelle begæringer.

YAC har til lejligheden nedsat en voldgiftsret under ledelse af advokat Claus Søgaard-Christensen og med advokaterne Julie Arnth Jørgensen og Jacob Møller Dirksen som sidedom-mere, der med udgangspunkt i en fiktiv sag vil gennemføre korte voteringer og træffe afgørelse om de to begæringer.

Efter voteringerne vil Voldgiftsinstituttets generalsekretær, Steffen Pihlblad, kommentere vote-ringsform og voldgiftsrettens konklusioner, og problemstillingerne vil blive drøftet i plenum.

Arrangementet finder sted torsdag den 12. marts 2015, kl. 15.00 – 18.00 hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K.

Arrangementet afsluttes som altid med drinks, snacks og uformel networking.

Deltagelse er gratis for medlemmer.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til maj-britt.stoumann@dlapiper.com.

Invitation kan downloades her.

Se materiale fra arrangementet her og her.

Share →

Young Arbitrators Copenhagen
c/o Mia Juul Paustian
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Rådhuspladsen 4
1550 København V