Velkommen til YAC!

YAC udbreder viden om og interesse for dansk og international voldgift blandt yngre advokater, advokatfuldmægtige, virksomhedsjurister, akademikere og andre interesserede.

Bliv medlem

Den ’unge’ voldgiftsforening

Vi holder arrangementer om voldgift og voldgiftsrelaterede emner, både herhjemme og sammen med vores søsterforeninger i udlandet.

Medier og publikationer

Vi samler de seneste udgivelser om voldgift i vores videnbank [link til en videnbank med artikler – den opdaterer vi selv]. Hold os orienteret, hvis du er bekendt med en udgivelse, som ikke er med i vores videnbank.

Voldgiftsinstituttets nyhedsbrev

Voldgift – fremtidens tvistløsningsmekanisme i internationale skattesager?

Firmamedlemskaber

YAC’s aktiviteter finansieres hovedsageligt af kontingenter fra virksomheder, som har tegnet firmamedlemskaber.
Skriv til elf@hafnialaw.com, hvis din virksomhed overvejer at tegne et firmamedlemskab