EN – Velkommen til YAC!

YAC udbreder viden om og interesse for dansk og international voldgift blandt yngre advokater, advokatfuldmægtige, virksomhedsjurister, akademikere og andre interesserede.

Bliv medlem

EN – Den ’unge’ voldgiftsforening

Vi holder arrangementer om voldgift og voldgiftsrelaterede emner, både herhjemme og sammen med vores søsterforeninger i udlandet.

EN – Medier og publikationer

EN – Vi samler de seneste udgivelser om voldgift i vores videnbank [link til en videnbank med artikler – den opdaterer vi selv]. Hold os orienteret, hvis du er bekendt med en udgivelse, som ikke er med i vores videnbank.

Voldgiftsinstituttets nyhedsbrev

Voldgift – fremtidens tvistløsningsmekanisme i internationale skattesager?

EN – Firmamedlemskaber

EN – YAC’s aktiviteter finansieres hovedsageligt af kontingenter fra virksomheder, som har tegnet firmamedlemskaber.
Skriv til elf@hafnialaw.com, hvis din virksomhed overvejer at tegne et firmamedlemskab