Membership

EN – Medlemskab

Alle med interesse for voldgift, som er under 45 år, kan blive medlem af YAC.

Medlemskab giver dig mulighed for at deltage i foreningens arrangementer af både faglig og social karakter, udveksle erfaringer med ligesindede samt udvikle dit netværk inden for voldgiftsmiljøet.

Tonen i foreningen er uformel, og du er altid velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen, hvis du vil høre mere om foreningen, inden du melder dig ind.

Det årlige kontingent er på kr. 600. Medlemskab er dog gratis for studerende.

Der er mulighed for firmamedlemskab. Det årlige kontingent er kr. 1.500 for virksomheder med op til 50 jurister og kr. 3.000 for virksomheder med mere end 50 jurister.

Hvis du har lyst til at blive medlem, skal du udfylde og sende formularen herunder. Du vil derefter modtage en faktura, medmindre din arbejdsgiver har tegnet et firmamedlemskab.